Senarai Perbezaan SSPN Prime dan SSPN Plus

Penjenamaan Semula

 • SSPN Prime: Akaun Simpan SSPN Prime dahulunya dikenali dengan nama SSPN-i.
 • SSPN Plus: Akaun Simpan SSPN Plus dahulunya dikenali dengan nama SSPN-i Plus.

Pembukaan Akaun

 • SSPN Prime: Akaun boleh dibuka oleh warganegara Malaysia untuk diri sendiri atau untuk warganegara Malaysia yang lain.
 • SSPN Plus: Akaun boleh dibuka oleh warganegara Malaysia untuk diri sendiri diri sendiri, anak dan anak jagaan yang sah sahaja.

Jumlah Deposit

 • SSPN Prime: Tiada sebarang syarat ditetapkan. Deposit boleh dibuat pada bila-bila masa dan dengan sebarang jumlah.
 • SSPN Plus: Jumlah deposit bulanan ditetapkan mengikut pakej yang dipilih, serendah RM30 sebulan.

Pemindahan Simpanan

 • SSPN Prime: Tiada sebarang syarat ditetapkan. Simpanan boleh dipindahkan pada bila-bila masa. Jumlah baki simpanan di dalam akaun selepas pemindahan sekurang-kurangnya RM20.
 • SSPN Plus: Hanya selepas 3 tahun dari tarikh pembukaan akaun. Jumlah baki simpanan di dalam akaun selepas pemindahan sekurang-kurangnya RM1,000.

 

 

Pelepasan Cukai

 • SSPN Prime: Sehingga RM8 ribu bagi simpanan bersih tahun semasa.
 • SSPN Plus: Sehingga RM8 ribu bagi simpanan bersih tahun semasa dan sehingga RM3 ribu ke atas sumbangan takaful SSPN Plus.

Perlindungan Takaful

 • SSPN Prime: Perlindungan takaful (kematian dan ilat kekal & menyeluruh sahaja) ke atas pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas.
 • SSPN Plus: Perlindungan takaful yang komprehensif sehingga RM1.2 juta* ke atas pendeposit dengan sumbangan takaful serendah RM10 sebulan, mengikut pakej yang dipilih.

Bayaran Manfaat Takaful

 • SSPN Prime: Manfaat takaful disatukan dengan simpanan akaun SSPN Prime. Manfaat khairat kematian dibayar terus kepada waris/penama.
 • SSPN Plus: Manfaat takaful dibayar terus kepada pendeposit dan waris/penama (manfaat kematian pendeposit).

Pembukaan Akaun

Penambahan Deposit

SSPN Plus
Buka Akaun