Senarai Perbezaan SSPN Prime dan SSPN Plus

Penjenamaan Semula

 • SSPN Prime: Akaun Simpan SSPN Prime dahulunya dikenali dengan nama SSPN-i.
 • SSPN Plus: Akaun Simpan SSPN Plus dahulunya dikenali dengan nama SSPN-i Plus.

Pembukaan Akaun

 • SSPN Prime: Akaun boleh dibuka oleh warganegara Malaysia untuk diri sendiri atau untuk warganegara Malaysia yang lain.
 • SSPN Plus: Akaun boleh dibuka oleh warganegara Malaysia untuk diri sendiri diri sendiri, anak dan anak jagaan yang sah sahaja.

Jumlah Deposit

 • SSPN Prime: Tiada sebarang syarat ditetapkan. Deposit boleh dibuat pada bila-bila masa dan dengan sebarang jumlah.
 • SSPN Plus: Jumlah deposit bulanan ditetapkan mengikut pakej yang dipilih, serendah RM30 sebulan.

Pemindahan Simpanan

 • SSPN Prime: Tiada sebarang syarat ditetapkan. Simpanan boleh dipindahkan pada bila-bila masa. Jumlah baki simpanan di dalam akaun selepas pemindahan sekurang-kurangnya RM20.
 • SSPN Plus: Hanya selepas 3 tahun dari tarikh pembukaan akaun. Jumlah baki simpanan di dalam akaun selepas pemindahan sekurang-kurangnya RM1,000.

 

 

Pelepasan Cukai

 • SSPN Prime: Sehingga RM8 ribu bagi simpanan bersih tahun semasa.
 • SSPN Plus: Sehingga RM8 ribu bagi simpanan bersih tahun semasa dan sehingga RM3 ribu ke atas sumbangan takaful SSPN Plus.

Perlindungan Takaful

 • SSPN Prime: Perlindungan takaful (kematian dan ilat kekal & menyeluruh sahaja) ke atas pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas.
 • SSPN Plus: Perlindungan takaful yang komprehensif sehingga RM1.2 juta* ke atas pendeposit dengan sumbangan takaful serendah RM10 sebulan, mengikut pakej yang dipilih.

Bayaran Manfaat Takaful

 • SSPN Prime: Manfaat takaful disatukan dengan simpanan akaun SSPN Prime. Manfaat khairat kematian dibayar terus kepada waris/penama.
 • SSPN Plus: Manfaat takaful dibayar terus kepada pendeposit dan waris/penama (manfaat kematian pendeposit).

Cabutan WOW! SSPN 2024

 • SSPN Prime: Setiap RM50 simpanan bersih yang dibuat di dalam tempoh promosi menggunakan aplikasi myPTPTN, potongan gaji dan debit terus mendapat lima (5) peluang cabutan manakala setiap RM50 simpanan bersih yang dibuat melalui saluran lain mendapat satu (1) peluang cabutan.
 • SSPN Plus: Setiap RM50 simpanan bersih yang dibuat di dalam tempoh promosi menggunakan aplikasi myPTPTN, potongan gaji dan debit terus mendapat sepuluh (10) peluang cabutan manakala setiap RM50 simpanan bersih yang dibuat melalui saluran lain mendapat dua (2) peluang cabutan.

Pembukaan Akaun

Penambahan Deposit

SSPN Plus
Buka Akaun