Tempoh menunggu tuntutan manfaat Takaful SSPN Plus

Manfaat takaful yang disediakan di dalam setiap pakej SSPN Plus adalah tertakluk kepada tempoh menunggu yang ditetapkan mengikut jenis tuntutan, pakej dan syarikat pengendali takaful yang dipilih. Senarai yang disediakan adalah untuk panduan sahaja. Sila rujuk Sijil Induk Takaful untuk mendapatkan maklumat yang lebih lengkap dan penjelasan yang lebih tepat.

Manfaat GETB HLMT TIFB
Kematian Biasa Semua Pakej: Perlindungan serta merta Pakej Berlian: 3 bulan dari tarikh kuat kuasa
Pakej lain: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Pakej Berlian: 3 bulan dari tarikh kuat kuasa
Pakej lain: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Kematian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Keadaan Sedia Ada: 6 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta
Ilat Kekal Sebahagian Biasa Pakej Berlian: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Pakej lain: Tidak berkenaan
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Pakej Berlian: Perlindungan serta merta
Pakej lain: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta
Penyakit Kritikal Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit kritikal lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit kritikal lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit kritikal lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Penyakit Terminal 30 hari dari tarikh kuat kuasa Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Elaun Harian Hospital Kemalangan: Perlindungan serta merta
Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Kemalangan: Perlindungan serta merta
Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Kemalangan: Perlindungan serta merta
Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan Tidak berkenaan Tidak berkenaan Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Pendeposit Perlindungan serta merta Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Penghantaran balik jenazah Perlindungan serta merta Tidak berkenaan Tidak berkenaan
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta Perlindungan serta merta

GETB = Great Eastern Takaful Berhad
HLMT = Hong Leong MSIG Takaful Berhad
TIFB = Takaful Ikhlas Family Berhad

Great Eastern Takaful Berhad
Kematian Biasa Semua Pakej: Perlindungan serta merta
Kematian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Ilat Kekal Sebahagian Biasa Pakej Berlian: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Pakej lain: Tidak berkenaan
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Penyakit Kritikal Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit kritikal lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Penyakit Terminal 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Elaun Harian Hospital Kemalangan: Perlindungan serta merta
Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan Tidak berkenaan
Khairat Kematian Pendeposit Perlindungan serta merta
Penghantaran balik jenazah Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit Perlindungan serta merta

 

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
Kematian Biasa Pakej Berlian: 3 bulan dari tarikh kuat kuasa
Pakej lain: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Kematian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Ilat Kekal Sebahagian Biasa Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Penyakit Kritikal Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit kritikal lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Penyakit Terminal Tidak berkenaan
Elaun Harian Hospital Kemalangan: Perlindungan serta merta
Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan Tidak berkenaan
Khairat Kematian Pendeposit Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Penghantaran balik jenazah Tidak berkenaan
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit Perlindungan serta merta

 

Takaful Ikhlas Family Berhad
Kematian Biasa Pakej Berlian: 3 bulan dari tarikh kuat kuasa
Pakej lain: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Kematian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa Keadaan Sedia Ada: 6 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Ilat Kekal Sebahagian Biasa Pakej Berlian: Perlindungan serta merta
Pakej lain: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada. Perlindungan serta merta untuk sebab lain.
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Penyakit Kritikal Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung: 60 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit kritikal lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Penyakit Terminal Tidak berkenaan
Elaun Harian Hospital Kemalangan: Perlindungan serta merta
Penyakit Khusus: 120 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit lain: 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Pendeposit Keadaan Sedia Ada: 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Sebab lain: Perlindungan serta merta
Penghantaran balik jenazah Tidak berkenaan
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit Perlindungan serta merta
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit Perlindungan serta merta

 

 

SSPN Plus
Buka Akaun