Simpanan dengan perlindungan Takaful RM1.2 juta*

Nikmati manfaat takaful yang komprehensif dengan jumlah perlindungan sehingga RM1.2 juta*. Tidak perlu menjalani pemeriksaan kesihatan, hanya jawap 3 soalan kesihatan di dalam borang permohonan (tertakluk kepada syarat penerimaan).

Deposit Bulanan Pakej Berlian: RM500

  • Simpanan SSPN Plus: RM200
  • Sumbangan Takaful: RM300
  • Unjuran simpanan: RM73,000

Penafian: Unjuran simpanan adalah berdasarkan kadar dividen 4.00% setahun dengan simpanan bulanan selama 20 tahun. Kadar dividen tidak dijamin dan kadar sebenar diumumkan pada setiap tahun. Simpanan terkumpul dijamin oleh Kerajaan.

 

Manfaat Takaful Pakej Berlian

Syarat penyertaan Takaful, jenis manfaat yang disediakan, jumlah manfaat dan tempoh menunggu berbeza mengikut syarikat penyedia Takaful yang dipilih.

Perkara GETB HLMT TIFB
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 69 65 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 70 66 66
Had bilangan akaun pakej Berlian untuk Pendeposit 1 2 1
Kematian Biasa (RM) 1,000,000 600,000 500,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 1,000,000 1,200,000 1,000,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 1,000,000 1,200,000 1,000,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 1,000,000 600,000 500,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 1,000,000 1,200,000 1,000,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 200,000 100,000 200,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 200,000 100,000 200,000
Penyakit Kritikal (RM) 200,000 120,000 200,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 45 36 36
Penyakit Terminal (RM) 200,000 - -
Elaun Harian Hospital (RM) 250 250 200
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) - - 3,000
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 25,000 20,000 25,000
Penghantaran balik jenazah (RM) 10,000 - -
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 12,500 10,000 12,500
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 5,000 3,000 5,000
Bilangan anak yang dilindungi 5 3 3

GETB = Great Eastern Takaful Berhad
HLMT = Hong Leong MSIG Takaful Berhad
TIFB = Takaful Ikhlas Family Berhad

Great Eastern Takaful Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 69
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 70
Had bilangan akaun pakej Berlian untuk Pendeposit 1
Kematian Biasa (RM) 1,000,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 1,000,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 1,000,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 1,000,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 1,000,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 200,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 200,000
Penyakit Kritikal (RM) 200,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 45
Penyakit Terminal (RM) 200,000
Elaun Harian Hospital (RM) 250
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 25,000
Penghantaran balik jenazah (RM) 10,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 12,500
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 5,000
Bilangan anak yang dilindungi 5

 

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66
Had bilangan akaun pakej Berlian untuk Pendeposit 2
Kematian Biasa (RM) 600,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 1,200,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 1,200,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 600,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 1,200,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 100,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 100,000
Penyakit Kritikal (RM) 120,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 36
Elaun Harian Hospital (RM) 250
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 20,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 10,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 3,000
Bilangan anak yang dilindungi 3

 

Takaful Ikhlas Family Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66
Had bilangan akaun pakej Berlian untuk Pendeposit 1
Kematian Biasa (RM) 500,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 1,000,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 1,000,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 500,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 1,000,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 200,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 200,000
Penyakit Kritikal (RM) 200,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 36
Elaun Harian Hospital (RM) 200
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) 3,000
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 25,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 12,500
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 5,000
Bilangan anak yang dilindungi 3

 

Manfaat Takaful SSPN Plus melindungi Pendeposit sahaja. Hanya Manfaat Khairat Kematian meliputi pasangan Pendeposit dan anak-anak Pendeposit.