Nikmati tabung pendidikan melebihi RM98 ribu

Nikmati unjuran simpanan terkumpul melebihi RM98 ribu. Juga disertakan manfaat Takaful sehingga RM180 ribu* dan tanpa pemeriksaan kesihatan. Penerimaan setiap penyertaan dijamin.

Deposit Bulanan Pakej Nilam: RM300

  • Simpanan SSPN Plus: RM270
  • Sumbangan Takaful: RM30
  • Unjuran simpanan: RM98,500

Penafian: Unjuran simpanan adalah berdasarkan kadar dividen 4.00% setahun dengan simpanan bulanan selama 20 tahun. Kadar dividen tidak dijamin dan kadar sebenar diumumkan pada setiap tahun. Simpanan terkumpul dijamin oleh Kerajaan.

 

Manfaat Takaful Pakej Nilam

Syarat penyertaan Takaful, jenis manfaat yang disediakan, jumlah manfaat dan tempoh menunggu berbeza mengikut syarikat penyedia Takaful yang dipilih.

Perkara HLMT TIFB GETB
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65 65 69
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66 66 70
Kematian Biasa (RM) 90,000 72,000 75,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 180,000 144,000 150,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 180,000 144,000 150,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 90,000 72,000 75,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 180,000 144,000 75,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 30,000 - -
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 30,000 - 75,000
Penyakit Kritikal (RM) 36,000 36,000 37,500
Jumlah penyakit yang dilindungi 36 36 45
Penyakit Terminal (RM) - - 37,500
Elaun Harian Hospital (RM) 75 60 70
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) - 300 -
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 3,000 4,000 3,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 3,000 4,000 3,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 1,500 2,000 1,500
Bilangan anak yang dilindungi 3 3 5

HLMT = Hong Leong MSIG Takaful Berhad
TIFB = Takaful Ikhlas Family Berhad
GETB = Great Eastern Takaful Berhad

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66
Kematian Biasa (RM) 90,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 180,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 180,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 90,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 180,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 30,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 30,000
Penyakit Kritikal (RM) 36,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 36
Elaun Harian Hospital (RM) 75
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 1,500
Bilangan anak yang dilindungi 3

 

Takaful Ikhlas Family Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66
Kematian Biasa (RM) 72,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 144,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 144,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 72,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 144,000
Penyakit Kritikal (RM) 36,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 36
Elaun Harian Hospital (RM) 60
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) 300
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 4,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 4,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 2,000
Bilangan anak yang dilindungi 3

 

Great Eastern Takaful Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 69
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 70
Kematian Biasa (RM) 75,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 150,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 150,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 75,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 75,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 75,000
Penyakit Kritikal (RM) 37,500
Jumlah penyakit yang dilindungi 45
Penyakit Terminal (RM) 37,500
Elaun Harian Hospital (RM) 70
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 1,500
Bilangan anak yang dilindungi 5

 

Manfaat Takaful SSPN Plus melindungi Pendeposit sahaja. Hanya Manfaat Khairat Kematian meliputi pasangan Pendeposit dan anak-anak Pendeposit.