Nikmati tabung pendidikan melebihi RM65 ribu

Nikmati unjuran simpanan terkumpul melebihi RM65 ribu. Juga disertakan manfaat Takaful sehingga RM120 ribu* dan tanpa pemeriksaan kesihatan. Penerimaan setiap penyertaan dijamin.

Deposit Bulanan Pakej Zamrud: RM200

  • Simpanan SSPN Plus: RM180
  • Sumbangan Takaful: RM20
  • Unjuran simpanan: RM65,700

Penafian: Unjuran simpanan adalah berdasarkan kadar dividen 4.00% setahun dengan simpanan bulanan selama 20 tahun. Kadar dividen tidak dijamin dan kadar sebenar diumumkan pada setiap tahun. Simpanan terkumpul dijamin oleh Kerajaan.

 

Manfaat Takaful Pakej Zamrud

Syarat penyertaan Takaful, jenis manfaat yang disediakan, jumlah manfaat dan tempoh menunggu berbeza mengikut syarikat penyedia Takaful yang dipilih.

Perkara GETB HLMT TIFB
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 69 65 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 70 66 66
Kematian Biasa (RM) 50,000 60,000 48,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 100,000 120,000 96,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 100,000 120,000 96,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 50,000 60,000 48,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 50,000 120,000 96,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) - 20,000 -
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 50,000 20,000 -
Penyakit Kritikal (RM) 25,000 24,000 24,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 45 36 36
Penyakit Terminal (RM) 25,000 - -
Elaun Harian Hospital (RM) 50 50 40
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) - - 200
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 3,000 3,000 4,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 3,000 3,000 4,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 1,500 1,500 2,000
Bilangan anak yang dilindungi 5 3 3

GETB = Great Eastern Takaful Berhad
HLMT = Hong Leong MSIG Takaful Berhad
TIFB = Takaful Ikhlas Family Berhad

Great Eastern Takaful Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 69
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 70
Kematian Biasa (RM) 50,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 100,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 100,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 50,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 50,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 50,000
Penyakit Kritikal (RM) 25,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 45
Penyakit Terminal (RM) 25,000
Elaun Harian Hospital (RM) 50
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 1,500
Bilangan anak yang dilindungi 5

 

Hong Leong MSIG Takaful Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66
Kematian Biasa (RM) 60,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 120,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 120,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 60,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 120,000
Ilat Kekal Sebahagian Biasa (RM) 20,000
Ilat Kekal Sebahagian akibat Kemalangan (RM) 20,000
Penyakit Kritikal (RM) 24,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 36
Elaun Harian Hospital (RM) 50
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 3,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 1,500
Bilangan anak yang dilindungi 3

 

Takaful Ikhlas Family Berhad
Had umur Pendeposit semasa pembukaan akaun 65
Had umur perlindungan Takaful untuk Pendeposit 66
Kematian Biasa (RM) 48,000
Kematian akibat Kemalangan di Malaysia (RM) 96,000
Kematian Kemalangan di luar Malaysia (RM) 96,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh Biasa (RM) 48,000
Ilat Kekal dan Menyeluruh akibat Kemalangan (RM) 96,000
Penyakit Kritikal (RM) 24,000
Jumlah penyakit yang dilindungi 36
Elaun Harian Hospital (RM) 40
Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan (RM) 200
Khairat Kematian Pendeposit (RM) 4,000
Khairat Kematian Pasangan Pendeposit (RM) 4,000
Khairat Kematian Anak-Anak Pendeposit (RM) 2,000
Bilangan anak yang dilindungi 3

 

Manfaat Takaful SSPN Plus melindungi Pendeposit sahaja. Hanya Manfaat Khairat Kematian meliputi pasangan Pendeposit dan anak-anak Pendeposit.